Tuesday September 19, 2023

आठ वर्ष पुरानो घटनाले फेर्दैछ बलात्कारको कसूरमा हदम्यादको प्रावधान

कतिपय देशमा हदम्याद नै नराखिएका उदाहरण पनि छन्, नेपालमा आज घटना भयो भने भोलि नै गएर पीडितले जाहेरी दिन्छ भनेजस्तो