Tuesday September 19, 2023

कान्तिपुर प्रकाशनको ‘नेपाल’ म्यागजिन, ‘साप्ताहिक’ र ‘नारी’ बन्द

१२ असार, २०७७ कान्तिपुर पब्लिकेसन प्रा.लि.ले आफ्ना तीन प्रकाशन बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै पब्लिकेशनले